Om Ryttarkraften

Linda-Marie Lundqvist

  • KBT-terapeut
  • Beteendevetare med fil. masterexamen psykologi
  • Psykologkandidat
Fotograf: Victoria Österberg

Med ett stort intresse för både hästar och psykologi blev det så småningom en självklarhet att jag skulle slå samman de båda intresseområdena och starta Ryttarkraften. Jag är utbildad ridinstruktör vid högskolan Hólar på Island och har tidigare arbetat med att utbilda hästar och ryttare. Drivkraften att hjälpa människor att utvecklas tog dock en ny väg för ca 12 år sedan då jag bokstavligt talat sadlade om och började studera psykologi och arbeta med människor med psykisk ohälsa. Jag är KBT-terapeut och beteendevetare och arbetar sedan ett antal år tillbaka inom företagshälsovården med allt från individsamtal till grupputveckling och föreläsningar. Intresset för utvecklingsprocesser gäller även min egen utveckling och för att bredda de psykologiska kunskaperna ytterligare studerar jag nu på psykologprogrammet och jag beräknar att ta psykologexamen våren 2020. Psykologi liknar nämligen ridning på så vis att man aldrig blir fullärd!

Ryttarkraften utgår från Karlstad och jag reser ut i hela Mellansverige för att hålla kurser och föreläsningar om mental ryttarutveckling hos olika ridklubbar, föreningar och stall. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och arbetar utifrån de yrkesetiska principer som råder för psykologer.

KBT och ACT – mina arbetsverktyg

Jag arbetar med kognitiv beteendeterapi, KBT, vilket i korthet innebär att du som ryttarklient kommer att få arbeta med att utveckla nya tankemönster och beteenden för att åstadkomma en förändring i riktning mot dina mål.
Acceptance and commitment therapy, ACT, är en slags KBT-metod som erbjuder nya strategier och förhållningssätt till att hantera det som kan vara utmanande och svårt i (häst)livet. Huvudfokus i ACT är att utveckla strategier så att du kan leva i riktning med det som är viktigt för dig i ditt liv, både i och utanför stallets värld. Du kommer att få arbeta med dina tankar, känslor och beteenden – både under våra möten, men också på egen hand genom olika hemövningar.

Både KBT och ACT är psykologiska behandlingsmetoder som genom forskning har visat på mycket god effekt både som psykoterapeutiska metoder vid en rad olika psykiska problem, men också inom idrottspsykologin för t.ex. prestationsutveckling eller stresshantering.

Min historia

För ett antal år sedan råkade jag ut för en ridolycka som höll på att sluta riktigt illa. Jag ramlade av en av mina egna hästar och fick henne över mig. Vad jag inte förstod under tiden som kroppen fick läka och återhämta sig, eller ens då jag satt upp på hästen för första gången igen, var att jag hade blivit rädd. Ridrädd. Det existerade inte i min vildaste fantasi att det skulle hända mig. Ridrädslan tyngde mig i många år, jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle komma över den. Under en period då rädslan var som mest intensiv var jag övertygad om att jag måste sälja hästarna och sluta med det jag älskar mest. Sorgen var stor och självbilden slagen i bitar.

Tack vare samarbetet med en duktig terapeut och min egen starka vilja och längtan efter att rida igen hittade jag vägen tillbaka till mitt häst- och ryttarliv. En av alla de saker som denna erfarenhet har lärt mig är känna igen signaler hos människor omkring mig som också har olika typer av rädslor eller andra negativa känslor och tankar kopplade till ridning och hästhantering. Känslor och tankar som på olika sätt hindrar dem från att leva sitt häst- och ryttarliv så som de egentligen vill leva det. 

Min ambition med Ryttarkraften är att hjälpa andra ryttare att hitta en väg där olika typer av negativa tankar eller känslor inte längre utgör hinder för att kunna utveckla sin kapacitet!

Visionen med Ryttarkraften

Både häst och ryttare behöver må bra för att prestera bra. Ryttarkraftens filosofi bygger på att ryttare som mår gott och är i mental balans med sig själva också har de bästa förutsättningarna för att bygga en god relation och ha ett nära samspel med sin häst. Visionen med Ryttarkraften är att inspirera ryttare att utveckla sina inre resurser för att kunna ta sig an de utmaningar som finns på vägen mot önskade mål och prestationer.

Ryttarkraften vänder sig till ryttare på alla nivåer som vill utveckla sina inneboende resurser och bli sin egen bästa ryttare!

 

Hur vill du leva ditt häst- och ryttarliv?