Om Ryttarkraften

Linda-Marie Lundqvist
leg. psykolog

Med ett stort intresse för både hästar och psykologi blev det så småningom en självklarhet att jag skulle slå samman de båda intresseområdena och starta Ryttarkraften. Psykologi liknar nämligen ridning på så vis att man aldrig blir fullärd! Ju mer jag har lärt mig, desto mer har jag velat veta.

Jag är legitimerad psykolog och jobbar på Ryttarkraften med inriktning mot idrott och ridsport. Jag är även utbildad ridinstruktör för islandshäst vid högskolan Hólar på Island. Jag är inte längre aktiv som ridinstruktör men använder mina kunskaper om ridning och hästträning i jobbet med mental utveckling för ryttare.

Jag har mer än 13 års erfarenhet av att arbeta med människors psykiska hälsa och utveckling på olika sätt. Jag har bl.a. under flera år arbetat inom företagshälsovården med allt från individsamtal till grupputveckling och föreläsningar. Jag har även jobbat med forskning inom psykologi på Ledarskapscentrum på Försvarshögskolan. Mitt yrkesliv började dock inom hästvärlden då jag under några år utbildade hästar och ryttare.

Ryttarkraften utgår från Karlstad och jag reser ut för att hålla kurser och föreläsningar om mental ryttarutveckling hos olika ridklubbar och föreningar. Individuella samtal sker antingen på mottagningen i Karlstad eller digitalt. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och arbetar utifrån de yrkesetiska principer som råder för psykologer.
Ryttarkraften är en del av Zensea Psykologkonsult AB.

Evidensbaserade metoder

Jag arbetar med kognitiv beteendeterapi, KBT, som grund vilket i korthet innebär att du som ryttarklient kommer att få arbeta med att skapa en ökad förståelse för dig själv samt utveckla nya tankemönster och beteenden för att åstadkomma en förändring i riktning mot dina mål. I mitt arbete lägger jag särskilt stor vikt vid att du får utveckla den emotionella kontakten med dig själv. Att aktivera och begripliggöra sina känslor bidrar bl.a. till djupare självförståelse och ökad tolerans för tidigare ovälkomna känslor, så som t.ex. tävlingsnervositet eller ridrädsla.
Acceptance and commitment therapy, ACT, är en slags KBT-metod där huvudfokus är att utveckla strategier så att du kan leva i riktning med det som är viktigt för dig i ditt liv, såväl i som utanför stallets värld.

Både KBT och ACT är psykologiska behandlingsmetoder som genom forskning har visat på mycket god effekt både som psykoterapeutiska metoder vid en rad olika psykiska problem, men också inom idrottspsykologin för t.ex. prestationsutveckling, stresshantering och ökat välbefinnande.

Min historia

För ett antal år sedan råkade jag ut för en ridolycka som höll på att sluta riktigt illa. Jag ramlade av en av mina egna hästar och fick henne över mig. Vad jag inte förstod under tiden som kroppen fick läka och återhämta sig, eller ens då jag satt upp på hästen för första gången igen, var att jag hade blivit rädd. Ridrädd. Det existerade inte i min vildaste fantasi att det skulle hända mig. Ridrädslan tyngde mig i många år, jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle komma över den. Under en period då rädslan var som mest intensiv var jag övertygad om att jag måste sälja hästarna och sluta med det jag älskar mest. Sorgen var stor och självbilden slagen i bitar.

Tack vare samarbetet med en duktig terapeut och min egen starka vilja och längtan efter att rida igen hittade jag vägen tillbaka till mitt häst- och ryttarliv. En av alla de saker som denna erfarenhet har lärt mig är att känna igen signaler hos människor omkring mig som också har olika typer av rädslor eller andra negativa känslor och tankar kopplade till ridning och hästhantering. Känslor och tankar som på olika sätt hindrar dem från att leva sitt häst- och ryttarliv så som de egentligen vill leva det. 

Min ambition med Ryttarkraften är att hjälpa andra ryttare att hitta en väg där olika typer av negativa tankar eller känslor inte längre utgör hinder för att kunna utveckla sin kapacitet!

Visionen med Ryttarkraften

Både häst och ryttare behöver må bra för att prestera bra. Ryttarkraftens filosofi bygger på att ryttare som mår gott och är i mental balans med sig själva också har de bästa förutsättningarna för att bygga en god relation och ha ett nära samspel med sin häst. Visionen med Ryttarkraften är att inspirera ryttare att utveckla sina inre resurser för att kunna ta sig an de utmaningar som finns på vägen mot önskade mål och prestationer. Min önskan är att vara den där personen som jag själv hade behövt möta när jag var yngre och var som mest aktiv i ridningen.

Ryttarkraften vänder sig till ryttare på alla nivåer som vill utveckla sina inneboende resurser och bli sin egen bästa ryttare!

 

Hur vill du leva ditt häst- och ryttarliv?