Tjänster

– KURS: Ryttarsprånget

Ta språnget in i din egen ryttarutveckling! En fulladdad kursdag (utan häst) kombinerad av teori, upplevelsebaserade övningar och egen utveckling. Kursen passar dig som är intresserad av att på allvar göra mental träning till en självklar del av din ridning, oavsett nivå. Varje deltagare utgår från sina egna behov och utvecklingsområden. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla dina inneboende resurser, öka din självkännedom och önskar få strategier för att ta dig an nästa språng framåt i ditt häst- och ryttarliv.

Exempel på vad som ingår i Ryttarsprånget:

 • Att jobba strategiskt med målsättning i ridningen
 • Strategier för ökat fokus och koncentration
 • Ökad självkännedom
 • Hur olika psykiska och fysiska mekanismer fungerar kopplat till ridning
 • Strategier för hantering av negativa tankar, nervositet och prestationsångest
 • Hantering av motgångar och svackor
 • Avslappning och återhämtning
 • Balans i tillvaron; att leva ett långt och välmående liv inom ridsporten

Kursen har sin utgångspunkt i ACT, Acceptance and Commitment Therapy, vilket är en typ av KBT-metod. ACT har vuxit sig stark som en modern metod inom idrottspsykologin de senaste åren och forskning har visat på goda resultat för bl.a. förbättrad prestation och ökat välbefinnande.

Ryttarsprånget finns i 3 steg, där varje steg består av en avsutten kursdag. När du har avslutat steg 1 kan du själv välja att fördjupa och utveckla din mentala ryttarutveckling genom att gå vidare till steg 2 och 3. Upplägget är till för att ge dig den bästa möjligheten att fördjupa din kunskap och kunna driva din egen utvecklingsprocess mot dina mål!

Ryttarkraften kommer ut till er klubb/stall efter önskemål.
Pris: Kontakta Ryttarkraften för offert.

– FÖRELÄSNINGAR

Boka ett inspirerande utbildningsinslag om psykologi och ridning till din ridklubb, förening eller ditt stall!

Ryttarkraften erbjuder nu följande föreläsningar:

 • Inspirationsföreläsning om mental träning i ridningen
  – provsmaka på mental ryttarutveckling och ACT-metoden (1,5h)
 • Sluta fightas med ridrädslan
  – återfinn friheten i sadeln med nytt förhållningssätt (1h)

Ryttarkraften kommer ut till er klubb/stall efter önskemål.
Pris: Kontakta Ryttarkraften för offert.

– STARKA RYTTARTEAM

Ensam eller stark? Visste du att även individidrottare som ryttare kan förbättra sin utveckling, motivation och prestation genom att jobba tillsammans med andra ryttare i ett team? Tillsammans är vi starkare! Ryttarkraften erbjuder grupputveckling för lag, team och olika typer av ryttargrupper som vill utveckla samarbete, effektivitet och att använda gruppens gemensamma styrka.

Ryttarkraften kommer ut till er klubb/stall efter önskemål.
Pris: Kontakta Ryttarkraften för offert.

– INDIVIDUELL MENTAL TRÄNING

Få stöd i att utveckla din ryttarpotential! Dags att göra mental ryttarutveckling till en självklar del  av ditt träningsupplägg i vardagen med din häst?! Kanske vill du lägga upp strategin inför din kommande tävlingssäsong? Utveckla din prestation? Eller ta tag i prestationsångesten eller den sviktande glädjen och motivationen i ridningen?

Upplägget är helt och hållet individanpassat efter ryttarens behov och önskningar. Mental ryttarutveckling sker genom individuella samtal som hålls via videosamtal. Självfallet råder tystnadsplikt.

Priser (inkl. moms):
– Enstaka möten: 1100kr/tillfälle
Lilla Action Ride -paketet: 6 möten totalt 5900kr
Stora Action Ride -paketet: 10 möten totalt 9000kr

För dig som vill inleda ett regelbundet samarbete med Ryttarkraften över en längre tid finns möjlighet till helt skräddarsydda upplägg vad gäller kontakt och prisupplägg.

Innehar F-skatt