Tjänster

– KURS: Mental Ryttarutveckling (Steg 1, 2 & 3)
Ett psykologiskt träningsprogram framtaget för ryttare

Ta språnget in i din egen ryttarutveckling! Mental ryttarutveckling är ett psykologiskt träningsprogram som ger dig en gedigen utbildning i mentalt utvecklingsarbete kopplat till din ridning. Varje steg i kursen ger dig en fulladdad kursdag (utan häst) kombinerad av teori, övningar, konkreta verktyg och eget aktivt utvecklingsarbete. Kursen passar vuxna ryttare som är intresserad av att på allvar göra mental träning till en självklar del av ridningen, oavsett nivå, och som vill jobba med sin personliga utveckling. Varje deltagare utgår från sina egna behov och utvecklingsområden.

Exempel på vad du kommer kunna lära dig under kurserna i Mental Ryttarutveckling:

 • Jobba strategiskt med din ridutveckling och öka möjligheten att nå dina mål
 • Lära känna dig själv och vara mer uppmärksam på dig själv i stunden
 • Ökad närvaro och fokus i ridningen
 • Ökad tillit till den egna förmågan
 • Ha ett omsorgsfullt och hjälpsamt förhållningssätt gentemot dig själv som ryttare, även när det inte går som du har tänkt dig
 • Förståelse för hur olika psykiska och fysiska mekanismer fungerar kopplat till ridning
 • Kunna återta fokus då problem/hinder uppstår för att kunna agera i riktning med det som är viktigt för dig
 • Utveckla strategier för att leva ett långt och välmående liv inom ridsporten

Kursen har sin utgångspunkt i ACT, Acceptance and Commitment Therapy, vilket är en typ av KBT-metod. ACT har vuxit sig stark som en modern metod inom idrottspsykologin de senaste åren och forskning har visat på goda resultat för bl.a. förbättrad prestation och ökat välbefinnande. Kursen riktar sig till dig som vill utveckla dina inneboende resurser, öka din självkännedom och vill ha konkreta strategier för att ta dig an nästa språng framåt i ditt häst- och ryttarliv.

Kursen finns i 3 steg, där varje steg består av en avsutten kurshelg. När du har avslutat steg 1 kan du själv välja om du vill fördjupa och utveckla din mentala ryttarutveckling ytterligare genom att gå vidare till steg 2 och 3. Tillsammans ger de tre stegen dig en gedigen grund att jobba vidare och utvecklas från. De olika stegen är fristående och upplägget är till för att ge dig den bästa möjligheten att fördjupa din kunskap och kunna driva din egen utvecklingsprocess mot dina mål! Kursen vänder sig främst till vuxna ryttare på såväl fritids- som tävlingsnivå. Inga förkunskaper krävs för steg 1.

Ryttarkraften kommer ut till er klubb/stall efter önskemål.
Pris: Kontakta Ryttarkraften för offert.

– FÖRELÄSNINGAR

Boka ett inspirerande utbildningsinslag om psykologi och ridning till din ridklubb eller förening.

Ryttarkraften erbjuder nu följande föreläsning:

 • Inspirationsföreläsning om mental träning i ridningen
  – provsmaka på mental ryttarutveckling och ACT-metoden

Ryttarkraften kommer ut till er klubb/stall efter önskemål.
Pris: Kontakta Ryttarkraften för offert.

– STARKA RYTTARTEAM

Ensam eller stark? Visste du att även individuella idrottare som ryttare kan förbättra sin utveckling, motivation och prestation genom att jobba tillsammans med andra ryttare i ett team? Tillsammans är vi starkare! Ryttarkraften erbjuder grupputveckling för lag, team och olika typer av ryttargrupper som vill utveckla samarbete, effektivitet och att använda gruppens gemensamma styrka.

Ryttarkraften kommer ut till er klubb/stall efter önskemål.
Pris: Kontakta Ryttarkraften för offert.

– INDIVIDUELL MENTAL RYTTARUTVECKLING

Få stöd i att utveckla din ryttarpotential genom psykologsamtal.

Upplägget är helt och hållet individanpassat efter ryttarens behov. Samtalen hålls på mottagningen i Karlstad eller digitalt via krypterad videotjänst. Självfallet råder tystnadsplikt. Du behöver vara minst 15 år för att gå i samtal hos Ryttarkraften.

Priser (för privatpersoner):
Nybesök och enstaka samtal: 1200kr/tillfälle
Lilla samtalspaketet: 6 samtal totalt 6900kr
Stora samtalspaketet: 10 samtal totalt 11200kr

För företagskunder tillkommer 25% moms.
Från och med 1 augusti 2023 kommer en prishöjning att ske.

Vill du gå i terapi som inte är kopplat till hästlivet? Kontakta mig via linda@zensea.se för mer info.

Innehar F-skatt